600 Evler Mahallesi 742 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 08.03.2023 tarih ve 269 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi 742 ada 4218-20-99-100-101-102-103-104-107-108-109-110-111-112-114-115-116-117-119-121 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.