600 Evler Mahallesi 741 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 08.03.2023 tarih ve 272 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi 741 ada 5-6-7-8-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.