600 Evler Mahallesi 664 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N 

 

Belediye Encümeninin 15.03.2023 tarih ve 297 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi 664 ada 6-18-24-25-26-27-28-29-30-31-34-35-36-37-38-39-41-42-43-44 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.