600 Evler Mahallesi 630 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 04.10.2023 tarih ve 1064 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi, 630 ada 14 parsele ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.