600 Evler Mahallesi 629 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

Belediye Encümeninin 04.10.2023 tarih ve 1066 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi, 629 ada 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.