600 Evler Mahallesi 612 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

                                        İ L A N

Belediye Encümeninin 11.01.2023 tarih ve 37 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi 612 ada 424-428-453-457-458-462-463-465-466parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.