600 EVLER MAHALLESİ 1650 ADA 2 PARSELDE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Geri Dön

İlçemiz 600 Evler Mahallesi 1650 ada 2 parsellerde ‘Özel Sağlık Tesis Alanı’ amaçlı Uygulama İmar Planı değişi teklifi Belediyemiz Meclisinin 07.11.2023 tarih ve 119 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 26.12.2023 tarih ve 1340 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.