600 Evler Mahallesi 1451 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 18.10.2023 tarih ve 1131 sayılı Encümen kararı ile Yenimahalle, 1451 ada 19-20-21-22-23-24 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.