600 Evler Mahallesi 1447 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

                                                                              İLAN

Belediye Encümeninin 11.01.2023 tarih ve 33 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi 1447 ada 1 parsele ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.