600 Evler Mahallesi 1398 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 08.03.2023 tarih ve 268 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi 1398 ada 114-117-118-119-120-121-122-123-124-127-128-129-130-131-132-133-134-138-139-140-141-142-143 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.