600 Evler Mahallesi 1396 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 08.03.2023 tarih ve 273 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi 1396 ada 116-117-120-121-122-123-124-125-126-127-129-130-132 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.