600 EVLER 2489 ADA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Geri Dön

İlçemiz 600 Evler Mahallesi 2489 ada 51, 52, 53, 70, 71, 72, 73 parsellerde ‘Yapı Yüksekliklerin belirlenmesi’ amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 06.09.2022 tarih ve 117 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 29.12.2022 tarih ve 1549 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 30.01.2022