Çınarlı Mahallesi 251 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

                                                                              İLAN

Belediye Encümeninin 11.01.2023 tarih ve 34 sayılı Encümen kararı ile Çınarlı Mahallesi 251 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.