2536 ADA 25 VE 90 PARSELLERDE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Geri Dön

İlçemiz, Kayacık Mahallesi 2536 ada 25 VE 90 parsellere ait  ‘Cami Alanı, Üniversite Alanı, Kültür Tesis Alanı' amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Makamınca 12.05.2023 tarihinde resen onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.05.2023