2019-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Geri Dön
2019-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ÇALIŞMALARI BAŞLADI Bandırma Belediyesi yeni dönemin Stratejik Plan Çalışmalarına başladı. 2019-2024 dönemini kapsayacak olan Stratejik Plan ile ilgili ilk toplantı Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok öncülüğünde Daire Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Stratejik Planlar; Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planlar tanımlanıyor.