17 Eylül Mh. 2275 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 12.07.2023 tarih ve 669 sayılı Encümen kararı ile 17 Eylül Mahallesi 2275 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.