17 Eylül Mh. 2267 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 12.07.2023 tarih ve 673 sayılı Encümen kararı ile 17 Eylül  Mahallesi, 2267 ada 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-121-128 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.