17 Eylül Mahallesi 682 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

                                                                                               İ L A N 

Belediye Encümeninin 14/12/2022 tarih ve 1227 sayılı Encümen kararı ile 17 Eylül Mahallesi, 682 adaya ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.