100. Yıl Mh. Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 12.07.2023 tarih ve 674 sayılı Encümen kararı ile 100. Yıl Mahallesi, 2424 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.