100. Yıl Mh. 969 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 12.07.2023 tarih ve 670 sayılı Encümen kararı ile 100. Yıl Mahallesi 969 ada 283-284-287-288-289-290-291-292-293-294-295-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-603-604 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.