100. Yıl Mh. 833 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 21.02.2024 tarih ve 193 sayılı Encümen kararı ile 100. Yıl Mahallesi, 833 ada 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.