100. Yıl Mahallesi 969 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 07.02.2024 tarih ve 141 sayılı Encümen kararı ile 100. Yıl Mahallesi, 969 ada 276, 277, 278, 279, 280, 281, 525, 526, 527, 528 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.