100. Yıl Mahallesi 969 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 06.09.2023 tarih ve 915 sayılı Encümen kararı ile 100. Yıl Mahallesi 969 ada 170-171-172-173-174-175-176-177 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.