100. Yıl Mahallesi 968 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 21.02.2024 tarih ve 192 sayılı Encümen kararı ile 100. Yıl Mahallesi, 988 ada 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.