100. Yıl Mahallesi 2453 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N 

Belediye Encümeninin 06.09.2023 tarih ve 916 sayılı Encümen kararı ile 100. Yıl Mahallesi, 2453 ada 11 parsele ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.