100. Yıl Mahallesi 1329 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

                                                                            İ L A N

Belediye Encümeninin 11.01.2023 tarih ve 36 sayılı Encümen kararı ile 100. Yıl Mahallesi 1329 ada 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.