100. Yıl Mahallesi 1063 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 06.12.2023 tarih ve 1342 sayılı Encümen kararı ile 100. Yıl Mahallesi, 1063 ada 159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-231-232-233-234 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.