100. Yıl Mahallesi 1063 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 18.10.2023 tarih ve 1128 sayılı Encümen kararı ile Yenimahalle, 1019 ada 145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-234-235-235-237 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.