100. Yıl Mahallesi 1063 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 10.05.2023 tarih ve 462 sayılı Encümen kararı ile 100. Yıl Mahallesi 1063 ada 210-211-212-213-214-215-216-217-218-219 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.