TARLA KİRALAMA İLANI

Geri Dön
                                            BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN    1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen tarlalar, ziraatçılık olarak kullanılmak üzere, 20.11.2019 tarih ve 895 sayılı encümen kararı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına kiraya verilecek olup, İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir.                                                 BEYKÖY MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL NO ESKİ/YENİ YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA ÇAKMAK 518,00 TL 20/122-7 38.301,68 150,00 TL 2 TARLA SARIYER 79,00 TL 130/111-1 5.831,08 150,00 TL 3 TARLA BOZLAR 72,00 TL 272/140-10 5.268,14 150,00 TL 4 TARLA BOZLAR 264,00 TL 324/141-55 19.505,72 150,00 TL 5 TARLA ÇAKMAK 491,00 TL 39/102-3 36.299,01 150,00 TL     2-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam alanı No:110/2 adresindeki işyeri, 13.11.2019 tarih ve 868 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2020 tarihine kadar aylık 1.050-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline  (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup,  oranı % 3 tutarı 1.134-TL'dir.                     3-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi No:36 adresindeki işyeri, 06.11.2019 tarih ve 858 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2020 tarihine kadar aylık 800-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline  (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı               864-TL'dir.         Taşınmazların ilk ihaleleri 11/12/2019 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 18/12/2019 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.                                                                                                                                                                                  Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir,50-TL karşılığında satın alınabilirler.                Taliplilerin;     Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair Belediyeye verilecek taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.        İlan olunur.