KOMİSYON RAPORU

Geri Dön
KOMİSYON RAPORUDUR                   696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü Maddesine göre belediyemizin şirketi olan Bandırma İnsan Kaynakları Ltd. Şti’ de kadrolara geçişleri sağlanmıştır. 2018/11608 sayılı İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar gereğince Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmak amacıyla yapılacak işe alım süreçleri tanımlanmıştır. 06.07.2020 tarihinde ilan edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmak üzere 1 adet Özel Güvenlik Görevlisi Personel alımı hakkında başvuruları değerlendirmek üzere 16.07.2020 tarihinde saat 10:00’ da toplanmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda Hakan BİLİCİ’nin istenen koşulları sağladığı komisyonumuzca tespit edilmiş olup, Bandırma İnsan Kaynakları Ltd. Şti işçi kadrolarında çalıştırılması hususunda gereğinin yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. İş bu rapor tarafımızca 16.07.2020 tarihinde imza altına alınmıştır.                     Ozan ONUR                                    Birsen BAYRAKDAR                               Metehan TURAN Belediye Başkan Yardımcısı      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.           Şirket Müdürü                                                                  Kadir Zoraf KOYUNCU                                                               Serhat EKİNCİ           Park ve Bahçeler Müdür V.                                           Zabıta Müdür V.