İzmir Çok Sesli Koro Festivali Hakkında

Geri Dön

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında çok sesli koro müziği aracılığıyla ulusal müziğimizin evrensel boyut kazanmasına katkılar sağlanırken, bu konuda çalışan koro, koro şefleri ve müzik eğitimcilerine, etkinliklerini sergileme fırsatı vererek özendirmek amaçlanmaktadır. Başvuru için; https://kultursanat.izmir.bel.tr web sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.