İLAN

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)   1-Mülkiyeti Belediyemize ait Sunullah Mahallesi Kemal Özal Caddesi 911-917 Sokak arasında kalan halı saha , 23.06.2021 tarih ve 401 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (20) yirmi yıllığına, ilk yıl aylık 1.500,00-TL muhammen kira bedelliyle , diğer yıllar kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile Yap-İşlet-Devret yöntemiyle (20) yirmi yıllığına kiraya verilecektir. Geçici teminatı (20)  yirmi yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 15 tutarı 54.000,00-TLdir. 2-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Galericiler Sitesi No:29 adresindeki işyeri , 16.06.2021 tarih ve 380 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 2.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 2.160,00-TLdir.   3-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Sanayi Sitesi 354 ada 15 parselde kayıtlı 126,85 m2 taşınmaz, 16.06.2021 tarih ve 379 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 150,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 162,00-TLdir. 4-Mülkiyeti Belediyemize ait Aksakal Mahallesi Eski Belediye Binası olarak binada daha önce PTT tarafından kullanılan yer, 23.06.2021 tarih ve 404 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 250,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 270,00-TLdir. 5-Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilçomlu Mahallesinde 627 parsel no.lu yerleşim yerine 150 m mesafedeki 5.400 m2 büyüklükteki tarla vasıflı taşınmaz , 23.06.2021 tarih ve 403 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl senelik 3.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 270,00-TLdir. 6-Mülkiyeti Belediyemize ait Dutliman Mahallesi 139 ada 2 parselde muhtarlık odası ve toplantı salonu olarak kayıtlı taşınmazın muhtarlık olarak kullanılan bölümün dışındaki diğer bölümleri, 23.06.2021 tarih ve 405 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 250,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3  tutarı 270,00-TLdir. Taşınmazların ilk ihaleleri 28/07/2021 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 04/08/2021 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.