İLAN

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)   Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Kapalı Pazar yeri ve Yaşam alanı Kurtuluş Caddesi 110/4 adresindeki işyeri, 24.04.2019 tarih ve 307 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 1.450-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 30 tutarı 15.660-TL'dir. Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Kapalı Pazar yeri ve Yaşam alanı Kurtuluş Caddesi 110/22 adresindeki işyeri, 24.04.2019 tarih ve 308 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 2.020-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 30 tutarı 21.816-TL'dir. Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Eski Hal Binası Zemin kat No:10 ve 11 no.lu işyerleri, 17.04.2019 tarih ve 279 sayılı encümen kararı gereği blok olarak , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar (2) iki işyeri için aylık 800-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 864-TL'dir. Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Eski Hal Binası Zemin kat No:17 ve 18 no.lu işyerleri, 24.04.2019 tarih ve 306 sayılı encümen kararı gereği blok olarak , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar (2) iki işyeri için aylık 240-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 260-TL'dir. Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi No:11 adresindeki işyeri, 20.03.2019 tarih ve 223 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 760-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir. Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 821-TL'dir. Taşınmazların ilk ihaleleri 15/05/2019 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 22/05/2019 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.         Av. Tolga TOSUN Belediye Başkanı