İLAN

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)                 1-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi 802 Sokak Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı No:110/8 adresindeki bulunan işyeri , 25.09.2019 tarih ve 741 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2019 tarihine kadar aylık 1.050,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.134,00-TLdir. 2-Mülkiyeti Belediyemize ait Yenisığırcı Mahallesi 1365 parselde 146.171,76 m2 tarla 23.10.2019 tarih ve 812 sayılı encümen kararı gereği dönümü 180,00-TL bedelle ihale tarihinden itibaren (1) bir yıllığına kiraya verilecektir.             Geçici teminatı (1) bir yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 790,00-TLdir.             Taşınmazların ilk ihaleleri 13/11/2019 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 20/11/2019 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.             Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.                                                                                                                         Av.Tolga TOSUN                                                                                                                       Belediye Başkanı