HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

Geri Dön
T.C. B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ M E C L İ S   G Ü N D E M İ   GÜNDEM SAYISI :HAZİRAN                                      KARAR TARİHİ : 10/06/2019                           Belediye Meclisinin 10/06/2019 PAZARTESİ Günü Saat : 19.30 da yapacağı Olağan toplantısına ait gündem. KARAR   SIRA NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                            73 -             1 -           Geçmiş Toplantıya ait tutanak                               74-              2-            İmar Planı Plan Notlarına madde ilave edilmesine ait teklifte eksikliklerin giderilmesi  talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı. 75-              3-            Edincik Mahallesi,348 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve şehircilik Müdürlüğü yazısı. 76-              4-            600 Evler Mahallesi, 1295 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve şehircilik Müdürlüğü yazısı. 77-              5-            Edincik Mahallesi, 525 No.lu Parselde İmar Planı değişikliği yapılması ile ilgili ek süre verilmesi talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı. 78-              6-            Akçapınar Mahallesi, 41 No.lu Parselde İmar Planı değişikliği yapılması ile ilgili ek süre verilmesi talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı. 79-              7-            Paşabayır Mahallesi, 48 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu. 80-              8-            Edincik Mahallesi, 9805 No.lu Parselde İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu. 81-               9-           Paşabayır Mahallesi, 49 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu. 82-              10-          Mülkiyeti Belediyemize ait Simavlı Mahallesi, 544 No.lu parselde                                    kayıtlı arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı. 83-              11-          Mülkiyeti Belediyemize ait Ergili Mahallesi, 1766 No.lu parselde          kayıtlı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı. 84-              12-          Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Sığırcı Mahallesi, 1034 Parsel no.lu 3240,00m2 taşınmazın Bandırma İlçe Müftülüğüne tahsis talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı. 85-              13-          Mülkiyeti Belediyemize ait Çarıkköy Mahallesi, 592 Parsel no.lu 770,00m2 taşınmazın Bandırma İlçe Müftülüğüne tahsis talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı. 86-              14-          Mülkiyeti Belediyemize ait Kayacık Mahallesi, 2542 Ada,1Parsel no.lu 356,30m2 taşınmazın Bandırma İlçe Müftülüğüne tahsis talebi hakkındaki     Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı. 87-              15-          Pazar Yerleri ile ilgili Tarife Değişikliği talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı. 88-              16-          Pazar Yerleri Yönetmelik Değişikliği talebi hakkındaki Emlak ve İistimlak                                     Müdürlüğü yazısı. 89-              17-          Açık ve Kapalı Alanlardaki İşgaller hakkındaki Zabıta Müdürlüğü yazısı. 90-              18-          Kadro Değişikliği hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı. 91-              19-          657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Belediyemizde görev yapmakta olan Memur Personele 2019 yılında uygulanacak olan Yan Ödemeler, Özel Hizmet ve Diğer Tazminat Cetvelleri hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.                                                                                                                                                                                                  (İ  M  Z  A)                                                                                                                       Av.Tolga TOSUN                                                                                   Belediye Başkanı A  S  L  I    G  İ  B  İ  D  İ  R