BANDIRMA MİLLİ EMLAK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ YIKIM İHALESİ İLANI

Geri Dön
Bandırma Milli Emlak İlçe Müdürlüğü'nün 20375 sayılı ve 19/06/2019 evrak kabul tarihli yazısına istinaden Mülkiyeti Hazineye ait olan ilçemiz 17 Eylül Mahallesi 312 ada 15 parsel numaralı taşınmazın 02/07/2019 tarihinde 2886 sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile Yıkım İşi İhalesi Milli Emlak İlçe Müdürlüğünce yapılacaktır.