BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)      1-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi 354 ada 10 no.lu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında H:5.50 , sanayi adası içersinde kalan 84.63 m2 lik parsel, 26.02.2020 tarih ve 237 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 29.620,50-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.            Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 889,00-TL dir.     Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir. 2-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 2471 ada 3 no.lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında blok nizam , beş (5) kat, ticaret adası içerisinde kalan 776,15 m2 parsel, 26.02.2020 tarih ve 238 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 853.765,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.            Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 25.613,00-TL dir.     Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir. 3-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1344 ada 580 no.lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında blok nizam , dört (4) kat, konut adası içersinde kalan 1.272,50 m2 parsel, 26.02.2020 tarih ve 239 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 890.750,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.            Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 26.723,00-TL dir.     Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.              4-Mülkiyeti Belediyemize ait Aksakal Mahallesi Köse Resul Sokak No:3/A adresinde bulunan işyeri ,19.02.2020 tarih ve 199 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2020 tarihine kadar aylık 475,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.             Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 513,00-TLdir.           5-Mülkiyeti Belediyemize ait Aksakal Mahallesi Sanayi Sitesi No:32/D adresindeki işyeri ,12.02.2020 tarih ve 155 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına ,31.12.2020 tarihine kadar aylık 350,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.             Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 378,00-TLdir.           6-Mülkiyeti Belediyemize ait Kirazlı Mahallesinde 42 parselde bulunan ve 3 bölümden oluşan eski köy konağındaki 75 m2 bölümdeki kahvehane işyeri ,12.02.2020 tarih ve 154 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına ,31.12.2020 tarihine kadar aylık 250,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.             Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı %25 tutarı 2.250,00-TLdir.             7-Mülkiyeti Belediyemize ait Kirazlı Mahallesinde 42 parselde bulunan ve 3 bölümden oluşan eski köy konağındaki orta bölümde bulunan 26 m2 işyeri, 12.02.2020 tarih ve 154 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2020 tarihine kadar aylık 150,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.             Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı %25 tutarı 1.350,00-TLdir.             Taşınmazların ilk ihaleleri 18/03/2020 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır.İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 25/03/2020 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.             Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.