BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA VE SATIŞ İLANI)

Geri Dön
  BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA VE SATIŞ İLANI)                          1-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Kapalı Pazar yeri ve Yaşam alanı 802 Sokak No:110/8 adresindeki işyeri  ,02.12.2020 tarih ve 1179 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 1.150,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.242,00-TLdir.               2-Mülkiyeti Belediyemize ait Paşakent Mahallesi 2283 ada 20 no.lu, 1/1000 ölçekli Bandırma uygulama İmar Planında Taks:0.30, Kaks:1.40, ayrık nizam ,dört (4) kat konut adası içerisinde kalan 877,43 m2 parsel, 23.12.2020 tarih ve 1242 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile  1.710.988,50-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.            Geçici teminatı  muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 51.330,00-TL dir.     Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.             3-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1650 ada 2 no.lu, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:1.50 , H:15.50 m, ticaret adası içerisinde kalan 13.013,62 m2  arsa vasıflı parsel , 16.12.2020 tarih ve 1211 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 11.061.577,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.            Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 331.847,31-TL dir.     Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.             Taşınmazların ilk ihaleleri 20/01/2021 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 27/01/2021 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.             Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.