BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI   5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, adedi ve öğrenim durumu belirtilen 1 (Bir) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.   SIRA NO UNVANI ADET SINIFI EĞİTİM DURUMU 1 Veteriner 1 S.H 5 Yıllık Fakülte         Veterinerlik Bölümü         GİRİŞ SINAVI VE TARİHİ: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup; Sözlü sınav tarihi: 09.02.2021 Salı günü saat 14.00 olarak belirlenmiştir.   Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.  Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (https://www.bandirma.bel.tr/) yayınlanacaktır.   SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak. Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.   Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. Bandırma ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak tercih sebebidir. BAŞVURU ŞEKLİ:   Adayların 01.02.2021 - 05.02.2021 tarihleri arasında saat 16.00 'ya kadar “Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler” kısmındaki evrakları insankaynaklari@bandirma.bel.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. (Pandemi nedeniyle Şahsen ve Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) Yukarıdaki belirtilen tarihler ve saat dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 08.02.2021 tarihinde kurumumuzun resmi internet (https://www.bandirma.bel.tr/) adresinden ilan edilecektir.   BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:   Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu (Form “https://www.bandirma.bel.tr/” adresinden temin edilecektir.) Öğrenim durumunu gösterir belge Nüfus cüzdan fotokopisi Sağlık Raporu  (Aile hekimliğinden alınabilir.) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf Adli Sicil Belgesi İkametgâh adresini gösterir belge   SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR   Adayların, sınava girebilmek için nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu da yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınav binasına giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat ediniz. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecek. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.     Av. Tolga TOSUN   Bandırma Belediye Başkanı       Sözlü Sınav Tarihi         :          09.02.2021 Salı Saat                                 : 14.00 Yer                                  : Bandırma Belediyesi Toplantı Salonu                 BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN